La 1 iulie a intrat în vigoare a Capitolului II “Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” al titlului IX^2 “Contribuţii sociale obligatorii” din Codul fiscal, nou introdus prin OUG 125/2011.

Începând cu luna iulie, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate în conformitate cu prevederile capitolului II revine ANAF (administraţiilor financiare în raza cărora contribuabilul îşi are domiciliul fiscal) – conform art. V din OUG 125/2011. Acest lucru presupune că inclusiv contribuţiile sociale (CAS şi sănătate) vor fi declarate şi achitate la ANAF, şi nu la Casa de pensii sau Casa de sănătate.

Contribuţiile şi impozitul datorate de PFA începând cu luna iulie.

Despre CAS, baza lunară la care se aplică CAS, în cazul PFA, este venitul declarat de titularul PFA la ANAF (adică este venitul la care acesta doreşte să se asigure pentru pensie), care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut (trebuie să fie cel puţin egal cu 741 lei) – art. 296^11 alin. (1) Cod fiscal – Cota este de 31.3%, rezultând o sumă de plată de 232 lei lunar.

Plata CAS se efectuează trimestrial în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru – art. 296^24 alin. (3) Cod fiscal. Plăţile efectuate în cursul anului sunt anticipate, urmând ca la finalul anului, prin depunerea declaraţiei privind venitul realizat, ANAF să efectueze regularizările privind CAS.
Baza lunară o constituie diferenţa dintre venitul brut (total venituri încasate) şi cheltuielile deductibile (cele efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile), exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale – art. 296^22 alin. (2), stabilită de organul fiscal pe baza declaraţiei de venit estimat, depusă de contribuabil – art. 296^24 alin. (2). Rezultă, aşadar, că după 1 iulie contribuţiile sociale (CAS şi sănătate) devin cheltuieli nedeductibile pentru stabilirea bazei pentru sănătate. Cota este de 5.5%.

Plata contribuţiei de sănătate se efectuează trimestrial, patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru – art. 296^24 alin. (4). Plăţile efectuate în cursul anului sunt anticipate, urmând ca la finalul anului, prin depunerea declaraţiei privind venitul realizat, AFAF să efectueze regularizările privind sănătatea.

Excepţiile de la plata contribuţiilor sociale nu sunt prevăzute decât la CAS, în cazul în care titularul PFA obţine şi alte venituri, cum ar fi: salarii, pensii etc. – art. 296^21 alin. (2). Pentru sănătate nu sunt prevăzute excepţii de la plată.
Agricultorii, campioni la înfiinţarea de PFA

Agricultura este sectorul economic care a generat o adevărată invazie de PFA-uri, în ultima perioadă, datorită obligativităţii înregistrării pentru primirea fondurilor din partea Guvernului şi a Uniunii Europene.