Servicii de contabilitate si consultanta financiar-contabila

Cu o vasta experienta acumulata in domeniul financiar-contabil, echipa noastra de specialisti (experti contabili, experti fiscali si inspectori de personal) garanteaza calitatea serviciilor oferite: contabilitate, consultanta, salarizare si expertize contabile. Contabilitate – tinerea/supravegherea contabilitatii – analize economico-financiare – efecturaea de lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal (fise sintetice contribuabil, certificate fiscale, raportari catre Institutul de Statistica, etc.) – indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale conform prevederilor legale – calcularea si inregistrarea contabila a impozitelor si taxelor datorate, inclusiv consultanta in vederea minimizarii acestora in conformitate cu legile in vigoare – reprezentare in fata autoritatilor locale – intocmirea registrelor contabile prevazute de legislatia in vigoare (registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare) – intocmirea situatiilor financiare de la sfarsitul exercitiului financiar (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative, etc.) – expertize contabile, cenzorate Consultanta – consultanta in caz de litigii – evaluarea potentialului afacerii, vanzare, cumparare – Cash Flow / administrarea bunurilor – intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli – analiza rapoartelor contabile – expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege – consultanta financiara si fiscala Salarizare – calculul drepturilor salariale si a contributiilor sociale aferente – asistenta la incheierea si desfacerea contractelor de munca in conformitate cu prevederile Codului Muncii in vigoare si inregistrarea contractelor la Camera de Munca – intocmirea si depunerea in termenul legal a statelor de salarii si a declaratiilor privind contributiile sociale – intocmirea Regulamentului de Ordine Interna – intocmirea fiselor fiscale pentru angajati – depunerea lunara a dovezii platilor angajat/angajator (copii dupa ordine de plata impozite si state de plata) – declaratii venit global Expertize contabile – verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice – modulde calcul, inregistrare si achitare a obligatiilor catre stat rezultate din activitatea societatii – verificarea gestiunii societatii din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate – efectuarea de catre administrator/contabil a inregistrarilor legale in contabilitate – respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente – verificarea legalitatii contractelor intocmite cu furnizorii si clientii societatii, modul lor de derulare – verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator si a platilor efectuate, baza lor legala si necesitatea efectuarii tuturor categoriilor de cheltuieli – stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale