Majorare capital social

Operatiunea de majorare capital social presupune inregistrarea unei mentiuni la Oficiul National al Registrului Comertului, in raza caruia se afla sediul social al firmei.

Acte majorare capital social

Ne vom ocupa de intocmirea dosarului, avand nevoie de la dumneavoastra de urmatoarele documente:

-copie act constitutiv
-copie carte de identitate asociat(i)
-contul firmei in care se va face majorarea de capital
-cartea de identitate in original a unui asociat nou in cazul in care majorarea de capital este facuta de o persoana care nu exista ca asociat in firma.

Avand documentele de mai sus, va vom redacta si atesta noul act constitutiv al firmei, decizia asociatului unic sau hotararea adunarii generale a asociatilor, anexa de publicare in Monitorul Oficial, declaratia pe proprie raspundere ca persoana indeplineste conditiile cerute de lege pentru detinerea calitatii de asociat (in cazul majorarii capitalului social de catre un asociat nou) , cererea de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului, cat si documentele care stau la baza modificarilor, inclusiv ne vom ocupa de efectuarea majorarii de capital social in contul firmei.