Recodificare CAEN

Operatiunea de recodificare CAEN Rev. 2 presupune inregistrarea unei mentiuni la Oficiul National al Registrului Comertului, in raza caruia se afla sediul social al firmei.

Acte recodificare CAEN

Ne vom ocupa de intocmirea dosarului, avand nevoie de la dumneavoastra de urmatoarele documente:

– copie act constitutiv
– copie carte de identitate asociat(i)
– certificat de inregistrare al firmei – in original
– certificatul constatator pentru sediul social al firmei (in cazul in care desfasoara activitati la sediul social) – in original
– in cazul in care firma are autorizat punct de lucru sau are autorizate activitati desfasurate in afara sediului social, avem nevoie de certificatul constatator pentru activitati la terti – in original

Avand documentele de mai sus, va vom redacta cererea de recodificare CAEN Rev. 2, cererea de inregistrare a mentiunii in Registrul Comertului, cat si documentele care stau la baza modificarilor, va vom recodifica toate codurile CAEN din obiectele secundare de activitate.